Horní náměstí | Olomouc | Program

Pátek 12. 7. | 18:00 – 22:30

18:00 – 19:00 Loutkové divadlo
Jak Kašpárek zachránil princeznu

19:15 – 20:00 Kvartet No Timers
hudební vystoupení

20:15 – 21:00 Exulis | Duelanti
šermířské představení

21:15 – 22:00 Iva Kevešová s kapelou

22:15 Ilumia | ohnivo-světelná show

Pátek 26. 7. | 18:00 – 24:00

18:00 – 18:30 Cirkus trochu jinak
Expedice | groteskní klauniáda na chůdách

18:45 – 19:15 Adorea | Baroko & Rokoko
šermířské vystoupení

19:30 – 20:30 Alla Danza Brno Baroque
La Belle Danse | tance na dvoře Ludvíka XIV. taneční výuka

20:30 – 21:00 Trio Con Amore
hudební vystoupení

21:00 – 21:30 Cirkus trochu jinak
Žonglér Pablo

21:30 Favoritka | filmové promítání

Sobota 27. 7. | 17:30 – 22:30

17:30 – 18:30 Divadlo Facka
Pierotova dobrodružství
pantomima pro děti

18:45 – 19:45 Hanácké kvartet
Hudba s láskou

20:00 – 21:00 Alla Danza Brno Baroque
barokní tance na evropských dvorech
taneční výuka

21:15 – 21:45 Tereza Mašková
vítězka soutěže SuperStar 2018

22:00 – 22:30 Audio-vizuální show
Sloup Nejsvětější Trojice

 

občerstvení | dílničky pro děti
květinové dekorace | nasvícení památek

Doprovodný program

Barokní prohlídky

12. 7. | 26. 7. | 17:00 – 18:00
rezervace v Informačním centru Olomouc
tel.: 585 513 385, 585 513 392


zve statutární město Olomouc
vstup zdarma | změna programu vyhrazena

Upper (Horní) Square | Olomouc | Programme

Friday 12. 7. | 18:00 – 22:30

18:00 – 19:00 Kašpárek Who Saved
the Princess – puppet show

19:15 – 20:00 No Timers quartet
musical performance

20:15 – 21:00 Exulis | Duellists
fencing performance

21:15 – 22:00 Iva Kevešová and the band

22:15 Ilumia | fire-light show

Friday 26. 7. | 18:00 – 24:00

18:00 – 18:30 Cirkus Trochu Jinak
Expedition | grotesque clownery on stilts

18:45 – 19:15 Adorea
Baroque & Rococo fencing performance

19:30 – 20:30 Alla Danza Brno Baroque
La Belle Danse | dances at the court of Louis XIV | dance lessons

20:30 – 21:00 Trio Con Amore
musical performance

21:00 – 21:30 Cirkus Trochu Jinak
Pablo the juggler

21:30 The Favourite | Film projection

Saturday 27. 7. | 17:30 – 22:30

17:30 – 18:30 Facka Theatre – Pierrot‘s
adventures | pantomime for children

18:45 – 19:45 Hanácké kvartet
music with love

20:00 – 21:00 Alla Danza Brno Baroque
Baroque – dances at European courts dance lessons

21:15 – 21:45 Tereza Mašková
the SuperStar 2018 competition winner

22:00 – 22:30 Audio-visual show
at the Holy Trinity Column

refreshments | children‘s workshops
floral decoration | illuminated monuments

Accompanying program

Baroque tours

12. 7. | 26. 7. | 17:00 – 18:00
reservations at the Olomouc Information Centre
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392


the Statutory City of Olomouc invites you
free entry | programme subject to change

Oberer (Horní) Marktplatz | Olomouc | Programm

Freitag 12. 7. | 18:00 – 22:30

18:00 – 19:00 Wie Kašpárek die Prinzessin
rettete – Puppenspiel

19:15 – 20:00 No Timers Quartett
Musikvorführung

20:15 – 21:00 Exulis | Duellanten
Fechtvorführung

21:15 – 22:00 Iva Kevešová und die Band

22:15 Ilumia | Feuer & Licht Show

Freitag 26. 7. | 18:00 – 24:00

18:00 – 18:30 Cirkus Trochu Jinak
– Expedition | groteske Clownerie auf Stelzen

18:45 – 19:15 Adorea | Barock & Rokoko
Fechtvorführung

19:30 – 20:30 Alla Danza Brno Barock La
Belle Danse | Tänze am Hofe Ludwigs XIV. Tanzunterricht

20:30 – 21:00 Trio Con Amore
Musikvorführung

21:00 – 21:30 Cirkus Trochu Jinak
Jongleur Pablo

21:30 The Favourite | Filmvorführung

Samstag 27. 7. | 17:30 – 22:30

17:30 – 18:30 Facka Theater
Pierrots Abenteuer | Pantomime für Kinder

18:45 – 19:45 Hanácké kvartet
Musik mit Liebe

20:00 – 21:00 Alla Danza Brno Barock Barock
– Tänze an europäischen Höfen
Tanzunterricht

21:15 – 21:45 Tereza Mašková, die Gewinnerin
des SuperStar 2018 Wettbewerbs

22:00 – 22:30 Audiovisuelle Show
an der Dreifaltigkeitssäule

 

Erfrischungen | Kinder-Workshops
Blumendekorationen | beleuchtete Denkmäler

Begleitprogramm

Barock-Besichtigungen

12. 7. | 26. 7. | 17:00 – 18:00
Reservierungen im Informationszentrum Olomouc
Tel: +420 585 513 385, +420 585 513 392


Die Statutarstadt Olomouc lädt Sie ein
Eintritt frei | Programmänderungen vorbehalten