[:cs]

Dotazy ke vstupenkám: Kateřina Hiklová | ensembledamian@gmail.com | tel. 731 759 700
Předprodej vstupenek od 21. 7. bude možný pouze online nebo prodej na místě od 18 hodin.

Předprodej vstupenek na večerní program končí každý den ve 12 hodin!
18.00 – prodej lístků na místě
18.30 – welcome drink výběrová vína/nealko
19.00 – začátek představení

8. – 11. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Antonio Vivaldi: La Gloria e Himeneo, RV 687 (Benátky 1725)

Barokní serenata Serenata pro francouzského velvyslance v Benátkách u příležitosti sňatku Ludvíka XV. s polskou princeznou Marií Leszczynskou. Podle pověsti byl Hymén chudým athénským mladíkem, který se zamiloval do velmi bohaté dívky. Chtěl ji alespoň vidět a být jí nablízku. V převlečení za dívku se k ní přiblížil na slavnosti Demétřině, byl však i s ostatními dívkami unesen piráty na vzdálený ostrov. Hymén opilé zlosyny pobil mečem a vrátil se do Athén, kde si vymohl, že rodičům přivede uloupené dcery domů, jestliže dostane svou dívku za ženu. Byl pak se svou chotí tak šťasten, že se o jejich štěstí zpívalo ve všech svatebních písních.

Obsazení

Sólisté: Monika Jägerová, Leandro LaFont
Umělecké soubory: Divadlo FACKA, El Zaffa
Režie, kostýmy, scéna: Tomáš Hanzlík
Hudební nastudování: Veronika Manová, Tomáš Hanzlík
La Gloria: Monika Jägrová (alt)
Himeneo: Leandro Lafont (soprán)

Vstupenky

8. 7. 2018
9. 7. 2018
10. 7. 2018
11. 7. 2018

12. – 15. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Claudio Monteverdi, Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík: L´Arianna (Mantova 1608)

Světová premiéra volné rekonstrukce barokní opery Z Monteverdiho Ariadny se do dnešních dnů dochovalo pouze libreto a slavné lamento opuštěné titulní postavy. Volná rekonstrukce dala vzniknout novému divadelnímu tvaru, který obklopuje a novými vizuálně hudebními vztahy osvětluje vzácně zachovaný hudební fragment. Původní libreto je vodítkem k vyprávění příběhu o ženě, která pro lásku přestoupí všechny zákazy, pokoří se a je následně svým milencem opuštěna na zdánlivě pustém ostrově. Ve chvíli nejtěžší osobní krize, kdy se již loučí se životem, potkává boha vína, který z ní učiní svou manželku. Opera je rekonstruována na základě dobových pramenů roztroušených po archivech celé Evropy.

Obsazení

Sólisté: Kristýna Vylíčilová, Dora Rubart Pavlíková, Martin Ptáček, Filip Dámec, Jiří Poláček
Režie, kostýmy, scéna, hudební nastudování: Tomáš Hanzlík
Ariadna: Kristýna Vylíčilová (soprán)
Venuše, Dorilla: Dora Rubart-Pavlíková (soprán)
Amor, 1. rybář (původně posel), Bakchus: Martin Ptáček (kontratenor)
Apollon, Theseus: Filip Dámec (tenor)
Rádce, 2. rybář (posel), Jupiter: Jiří Poláček (bas)

Vstupenky

12. 7. 2018
13. 7. 2018
14. 7. 2018
15. 7. 2018

16. – 19. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Antonio Caldara: L´Amor non ha legge (Jaroměřice na Rokytnou 1728)

Novodobá světová premiéra barokní opery Favola pastorale císařského vicekapelníka Antonia Caldary je zajímavým dokladem o prolnutí životní situace moravského aristokrata a patriota Johanna Adama Questenberga do uměleckého díla předního italského barokního skladatele. Questenberg vznik díla inicioval a financoval, ale spolupracoval také intenzivně na námětu s libretistou Giovannim Antoniem Bonlinim. Na jeho zámku mělo jinotajné dílo o intrikách zamilovaných na podzim 1728 také premiéru. Opera se zachovala unikátně v autografní partituře ve vídeňském Archivu der Gesellschaft der Musikfreunde.

Obsazení

Sólisté: Dora Rubart Pavlíková, Hana Holodňáková, Lucie Rozsnyó, Aneta Petrasová, Filip Dámec, Ondřej Holub, Jaromír Nosek, Jiří Poláček, Václav Jeřábek
Režie, kostýmy, scéna: Tomáš Hanzlík
Hudební nastudování: Veronika Manová, Tomáš Hanzlík
Ortensio, šlechtic: Jaromír Nosek (bas)
Dorinda, pastýřka: Dora Rubart-Pavlíková (soprán)
Albondi, její otec: Václav Jeřábek (bas)
Millène, pastýřka: Aneta Petrasova-Bramborová (alt)
Tirsi, milenec Dorindin: Ondřej Holub (tenor)
Serpilla, sestra Dorindina: Hana Holodňáková (soprán)
Nicori, její milý: Filip Dámec (soprán)
Bottandro, myslivec: Daniel Klánský (bas)
Agneti, děvečka: Lucie Rozsnyó (soprán)

Vstupenky

16. 7. 2018
17. 7. 2018
18. 7. 2018
19. 7. 2018

20. – 21. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, 2001)

Neobarokní latinská opera Antický mýtus o sličném mladíkovi Endymionovi, do kterého se postupně všichni fatálně zamilovávají, byl pro své alegorické podobenství o nestárnoucí kráse umění oblíbeným námětem ve všech epochách. 12. září 1727 byla na dvoře olomouckého biskupa kardinála Wolfganga Schrattenbacha v Kroměříži inscenována latinská opera s tímto názvem. Autorem textu i hudby byl regent místního piaristického hudebního semináře P. David Kopecký (1696-1758). Nedochovaná hudba ve stylu neobarokního minimalismu byla vytvořena také na základě fragmentů piaristických skladeb z kroměřížského archivu.

Obsazení

Sólisté: Jan Mikušek, Markéta Israel Večeřová, Dorota Smělíková, Radek Prügl, Jan Vaculík, Šimon Hron
Režie, kostýmy, scéna, hudební nastudování: Tomáš Hanzlík
Diana: Markéta Israel Večeřová (soprán)
Aurilla: Dorota Smělíková (alt)
Endymio: Jan Mikušek (kontratenor)
Thyrsus: Radek Prügl (tenor)
Sylvanus: Jan Vaculík (bas)

Vstupenky

20. 7. 2018
21. 7. 2018

22. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Jean-Baptiste Moliere, Jean Baptiste Lully: Krása střídá nádheru (Tuilerie 1671)

Tragikomedie a loutkový balet se zpěvy Tragédie-ballet Psyche se stal pro divadelní společnost Geisslers Hofcomoedianten předlohou k vytvoření volné české verze. Klasický mýtus o krásné pozemšťance a jejích láskách, ale hlavně nebezpečných sokyních, je holdem unikátní francouzské divadelní formě, která kombinuje činohru, balet a operu do jedinečného kabaretu. Děj vychází z novely vložené do románu Zlatý osel antického spisovatele Lucia Apuleia. V hlavních rolích: láska, žárlivost, zvědavost a závist.

POZOR! Představení se koná v Divadle na Šantovce (nákupní galerie Šantovka)

Obsazení

Soubor: Geisslers Hofcomoedianten

Vstupenky

22. 7. 2018

23. – 26. 7., začátek představení v 19.00 hodin

František Antonín Míča: Belleza e Decoro (1729), Nel giorno natalizio (Jaroměřice nad Rokytnou 1732)

Novodobá premiéra dvou barokních serenat Novodobá premiéra dvou krátkých serenat určených k oslavě jmenin hraběnky Marie Antonie (Krása a důstojnost) a narozenin hraběte Adama Questenbergových (V den narozenin). Skladby budou provedeny podle autografních partitur uložených dnes v Berlíně a ve Vídni. Alegorické postavy, nymfy a pastýři soutěží ve vzdávání holdů a přednášejí stupňující se květnaté ódy na večírku objednaném a režírovaném vzdělanými a bohatými aristokraty.

Obsazení

Sólisté: Hana Holodňáková, Dorota Smělíková, Ondřej Holub
Režie, kostýmy, scéna: Tomáš Hanzlík
Hudební nastudování: Veronika Manová, Tomáš Hanzlík

Vstupenky

23. 7. 2018
24. 7. 2018
25. 7. 2018
26. 7. 2018

27. – 29. 7., začátek představení v 19.00 hodin

Wolfgang Amadeus Mozart: Apollo et Hyacinthus K.s. 38 (Salcburk 1767)

Tříaktové latinské intermezzo Jedno z prvních dramatických děl zkomponovaných jedenáctiletým Mozartem nese ve zdrobnělém rokokovém tvaru již všechny znaky jeho geniality. Latinské školní intermezzo parafrázuje antický mýtus o lásce boha Apollona ke sparťanskému královskému synovi, krásnému Hyacintovi. Žárlivý bůh větru Zephyrus při hrách způsobí, že disk vržený Apollonem chlapce usmrtí. Apollon Hyacinta pro věčnost zachová proměnou ve stejnojmennou vonnou květinu. Text k dílu napsal profesor benediktinské akademie v Salcburku páter Rufinus Widl jako intermezzo do školního představení Clementia Croesi. Při premiéře ve velké aule salcburské univerzity tehdy zpívali všechny náročné koloraturní árie studenti ve věku 9-18 let.

Obsazení

Sólisté: Markéta Israel Večeřová, Filip Dámec, Bedřich Lévi, Martin Ptáček, Jaroslav Březina, Jan Vaculík
Režie, kostýmy, scéna, hudební nastudování: Tomáš Hanzlík

Vstupenky

27. 7. 2018
28. 7. 2018
29. 7. 2018
[:en]

Ticket enquiries: Kateřina Hiklová | ensembledamian@gmail.com | tel. 731 759 700

Ticket sale for each evening programme ends at 12noon on the day in question!
6PM – Tickets sold at the venue
6.30PM – Welcome drink, offering a collection of fine wines/soft drinks
7PM – Beginning of the programme

8. – 11. 7.

Antonio Vivaldi: La Gloria e Himeneo, RV 687 (Venice 1725)

A baroque serenata The serenata written for the French ambassador in Venice upon the occasion of the wedding of Louis XV to the Polish Princess Marie Leszczynska. According to legend, Hymen was a poor young man from Athens, who fell in love with a very rich girl. He wanted to see her and to be close to her. Disguised as a girl, he approached her at the feast of Demetrius, but he was kidnapped by pirates along with the rest of girls and taken to a distant island. Hymen slaughtered the evildoers with a sword and returned to Athens, where he arranged to return the kidnapped daughters to their parents, provided he could take his love as his wife. He and his wife were subsequently so happy that their joy was sung about in all wedding songs.

Tickets

8. 7. 2018
9. 7. 2018
10. 7. 2018
11. 7. 2018

12. – 15. 7.

Claudio Monteverdi, Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík: L´Arianna (Mantua 1608)

The world premiere of the free reconstruction of a baroque opera Only the libretto and the famous lament of the abandoned title character have been preserved from Monteverdi’s Ariadne. The free reconstruction has led to the creation of a new theatrical work which surrounds the rare preserved musical fragment and illuminates it with new visual musical relationships. The original libretto is a guide to the telling of the story of a woman who overcomes all obstacles because of love, humbles herself and is subsequently abandoned by her lover on a seemingly deserted island. At the moment of her greatest personal crisis, as she bids farewell to life, she meets the god of wine who takes her as his wife. The opera has been reconstructed on the basis of period sources scattered among archives throughout Europe.

Tickets

12. 7. 2018
13. 7. 2018
14. 7. 2018
15. 7. 2018

16. – 19. 7.

Antonio Caldara: L´Amor non ha legge (Jaroměřice na Rokytnou 1728)

The modern world premiere of a baroque opera The favola pastorale by the imperial deputy Kapellmeister Antonio Caldara provides interesting evidence of the permeation of the life of the Moravian aristocrat and patriot Johann Adam von Questenberg into the artistic work of this leading Italian baroque composer. Questenberg initiated and financed the creation of the work, but he also cooperated intensively on the story with the librettist Giovanni Antonio Bonlini. The allegorical work on the intrigues of lovers had its premiere at his chateau in the autumn of 1728. The opera has been uniquely preserved in its handwritten score at the Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna.

Tickets

16. 7. 2018
17. 7. 2018
18. 7. 2018
19. 7. 2018

20. – 21. 7.

Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, 2001)

A neo-baroque Latin opera The ancient myth of the comely young man Endymion, whom everybody falls fatally in love with, has been a theme throughout all the epochs due to its allegorical parable of undying love. A Latin opera of this name was performed at the court of Cardinal Wolfgang Schrattenbach, the Bishop of Olomouc, in Kroměříž on 12th September 1727. The libretto and music were written by the regent at the local Piarist music seminary, P. David Kopecký (1696–1758). Those parts of the music, which have not been preserved, have been recreated in the style of neo-baroque minimalism, often with the use of fragments of Piarist compositions stored in the Kroměříž archive.

Tickets

20. 7. 2018
21. 7. 2018

22. 7.

Jean-Baptiste Moliere, Jean-Baptiste Lully: Beauty follows wonder (Tuilerie 1671)

A tragicomedy and puppet ballet with song The Psyche tragic ballet became the model for the creation of a free Czech version for the Geisslers Hofcomoedianten theatre company. The classical myth of a beautiful earthling and her lovers, but mainly her dangerous female rivals, is a tribute to a unique French theatrical form which combines drama, ballet and opera into a unique cabaret. The plot is based on a novella nested in the novel the Golden Ass by the ancient writer Lucius Apuleius. In the main roles: love, jealousy, curiosity and envy.

ATTENTION! The performance takes place in the Šantovka Theater (Šantovka Shopping Gallery)

Tickets

22. 7. 2018

23. – 26. 7.

František Antonín Míča: Belleza e Decoro (1729), Nel giorno natalizio (Jaroměřice nad Rokytnou 1732)

The modern premiere of two baroque serenades The modern premiere of two short serenades written to celebrate the name day of Countess Marie Antonia (Beauty and Dignity) and the birthday of Count Adam Questenberg (On your Birthday). The works will be performed according to the handwritten scores stored in Berlin and Vienna. Allegorical characters, nymphs and shepherds compete in paying tribute and performing increasingly flowery odes at an evening ordered and directed by educated and rich aristocrats.

Tickets

23. 7. 2018
24. 7. 2018
25. 7. 2018
26. 7. 2018

27. – 29. 7.

Wolfgang Amadeus Mozart: Apollo et Hyacinthus K.s. 38 (Salzburg 1767)

A three-act Latin intermezzo One of the first dramatic works composed by the eleven-year-old Mozart already displays all the signs of his genius in its diminutive rococo form. The Latin school intermezzo paraphrases the ancient myth of the love of the god Apollo for the Spartan king’s son, the beautiful Hyacinthus. The jealous god of the wind Zephyrus causes a discus thrown by Apollo during the games to kill the boy. Apollo preserves Hyacinthus for eternity by transforming him into the fragrant flower of the same name. The libretto for the work was written by a professor at the Benedictine Academy in Salzburg, Father Rufinus Widl, as an intermezzo for a school performance of Clementia Croesi. All the students aged 9-18 sang the demanding coloratura aria during the premier in the large auditorium at Salzburg University.

Tickets

27. 7. 2018
28. 7. 2018
29. 7. 2018
[:de]

Anfragen zu den Eintrittskarten Kateřina Hiklová | ensembledamian@gmail.com | Tel. 731 759 700

Der Vorverkauf von Eitrittskarten für die Abendvorstellung endet jeden Tag um 12:00 Uhr!
18:00 – Kartenverkauf vor Ort
18:30 – Welcome drink: ausgelesene Weine/alkoholfreie Getränke
19:30 – Beginn der Vorstellung

8. – 11. 7.

Antonio Vivaldi: La Gloria e Himeneo, RV 687 (Venedig 1725)

Barockserenaden Serenaden für den französischen Botschafter in Venedig zum Anlass der Hochzeit von Ludwig XV. mit der polnischen Prinzessin Maria Leszczynska. Der Legende nach war Hymen ein armer Athener Jüngling, der sich in ein sehr reiches Mädchen verliebte. Er wollte sie wenigstens sehen und ihr nahe sein. Als Mädchen verkleidet näherte er sich ihr bei dem Fest der Demeter, wurde jedoch gemeinsam mit den übrigen Mädchen von Piraten auf eine ferne Insel entführt. Hymen erschlug die Schurken mit dem Schwert und kehrte nach Athen zurück, wo er sich erwirkte, dass wenn er die geraubten Töchter den Eltern nach Hause bringen werde, er sein Mädchen zur Frau bekommt. Dann war er mit seiner Gattin so glücklich, dass von deren Glück in allen Hochzeitsliedern gesungen wurde.

Tickets

8. 7. 2018
9. 7. 2018
10. 7. 2018
11. 7. 2018

12. – 15. 7.

Claudio Monteverdi, Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík: L´Arianna (Mantova 1608)

Weltpremiere der freien Rekonstruktion der Barockoper Von Monteverdis Ariadna ist bis zum heutigen Tage nur ein Libretto und ein berühmtes Lamento der verlassenen Titelfigur erhalten. Die freie Rekonstruktion ließ ein neues Theaterformat entstehen, das ein selten erhaltenes musikalisches Fragment umringt und mit neuen visuell-musikalischen Beziehungen beleuchtet. Das ursprüngliche Libretto ist der Leitfaden zur Erzählung der Geschichte von einer Frau, die für die Liebe alle Verbote übertritt, zu Kreuze kriecht und anschließend von ihrem Liebhaber auf einer scheinbar einsamen Insel verlassen wird. Im Moment der schwersten persönlichen Krise, in der sie schon von seinem Leben Abschied nimmt, begegnet sie dem Gott des Weins, der aus ihr seine Frau macht. Die Oper wird auf der Grundlage von zeitgenössischen Quellen rekonstruiert, die in Archiven in ganz Europa verstreut waren.

Tickets

12. 7. 2018
13. 7. 2018
14. 7. 2018
15. 7. 2018

16. – 19. 7.

Antonio Caldara: L´Amor non ha legge (Jaroměřice na Rokytnou 1728)

Neuzeitliche Weltpremiere der Barockoper Das Favola pastorale des kaiserlichen Vizekapellmeisters Antonio Caldara ist ein interessanter Beleg für die Durchdringung der Lebenssituation des mährischen Aristokraten und Patrioten Johann Adam Questenberg in das künstlerische Werk des führenden italienischen Barockkomponisten. Questenberg initiierte und finanzierte die Entstehung des Werks, doch er arbeitete auch mit dem Librettisten Giovanni Antonio Bonlini intensiv an dem Sujet. Auf dessen Schloss hatte das allegorische Werk über die Intrigen der Verliebten im Herbst 1728 seine Premiere. Die Oper hat sich in einzigartiger Weise in einer autographen Partitur in dem Wiener Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde erhalten.

Tickets

16. 7. 2018
17. 7. 2018
18. 7. 2018
19. 7. 2018

20. – 21. 7.

Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, 2001)

Neobarocke Oper in Latein Der antike Mythos über den anmutigen Jüngling Endymion, in denen sich nach und nach alle fatal verlieben, war für seine allegorische Parabel über die nicht alternde Schönheit der Kunst ein beliebtes Sujet in allen Epochen. Am 12. September 1727 wurde auf dem Hof des Olmützer Bischofs, des Kardinals Wolfgang Schrattenbach in Kroměříž (Kremsier) ein Oper in Latein mit diesem Namen inszeniert. Der Autor von Text und Musik war der Regent des örtlichen piaristischen Musikseminars P. David Kopecký (1696 – 1758). Die nicht erhalten gebliebene Musik wurde im Stil des neobarocken Minimalismus zum Teil unter Verwendung von Fragmenten piaristischer Kompositionen im Archiv von Kroměříž geschaffen.

Tickets

20. 7. 2018
21. 7. 2018

22. 7.

Jean-Baptiste Moliere, Jean-Baptiste Lully: Schönheit wechselt sich mit Pracht ab (Tuileries 1671)

Tragikomödie und Puppenballett mit Gesang Das Tragödie-Ballett Psyche wurde für die Theatergesellschaft Geisslers Hofcomoedianten zur Vorlage für die Schaffung einer freien tschechischen Version. Der klassische Mythos über eine schöne Erdbewohnerin und deren Liebschaften, doch vor allem der gefährlichen Rivalinnen ist eine Hommage an eine einzigartige Theaterform, die Schauspiel, Ballett und Oper in einem einzigartigen Kabarett vereint. Die Handlung stammt aus einer Novelle, die Teil des Romans Der goldene Esel des antiken Schriftstellers Lucio Apuleio ist. In den Hauptrollen: Liebe, Eifersucht, Neugier und Neid.

WARNUNG! Die Aufführung findet im Šantovka Theater (Šantovka Shopping Gallery) statt

Tickets

22. 7. 2018

23. – 26. 7.

František Antonín Míča: Belleza e Decoro (1729), Nel giorno natalizio (Jaroměřice nad Rokytnou 1732)

Neuzeitliche Premier von zwei Barockserenaden Neuzeitliche Premiere von zwei kurzen Serenaden, die für die Feier des Namenstags der Gräfin Marie Antonie (Schönheit und Würde) und des Geburtstags des Grafen Adam Questenberg (Am Tag der Geburt) bestimmt waren. Die Kompositionen wurden nach autographen Partituren vorgenommen, die heute in Berlin und Wien archiviert sind. Die allegorischen Figuren, Nymphen und Hirten wetteifern in der Huldigung und tragen sich steigernde blumige Oden auf einer Abendgesellschaft vor, die von gebildeten und reichen Adligen bestellt und dirigiert wurde.

Tickets

23. 7. 2018
24. 7. 2018
25. 7. 2018
26. 7. 2018

27. – 29. 7.

Wolfgang Amadeus Mozart: Apollo et Hyacinthus K.s. 38 (Salzburg 1767)

Intermezzo in Latein in drei Akten Eines der ersten dramatischen Werke, die von dem elfjährigen Mozart komponiert wurden, birgt in der verkleinerten Rokokoform schon alle Merkmale seiner Genialität. Das Intermezzo in Latein für schulische Zwecke paraphrasiert den antiken Mythos über die Liebe des Gottes Apollona zu dem spartanischen Königssohn, dem schönen Hyacinth. Der eifersüchtige Gott des Winds Zephyrus bewirkt bei den Spielen, dass ein von Apollo geworfener Diskus den Knaben tätet. Apollon erhält Hyacinth für die Ewigkeit durch die Verwandlung in eine gleichnamige duftende Blume. Den Text zum Werk schrieb der Professor der Benediktinerakademie in Salzburg, der Pater Rufinus Widl, als Intermezzo für die Schulvorstellung Clementia Croesi. Bei der Premiere in der großen Aula der Salzburger Universität sangen Studenten im Alter von 9-18 Jahren alle anspruchsvollen Koloraturarien.

Tickets

27. 7. 2018
28. 7. 2018
29. 7. 2018
[:]