Rejchovo kvarteto

Členy Rejchova kvarteta spojuje společný cíl. Snažíme se proniknout do cítění a myšlení umělců a publika konce 18. a počátku 19. století, pochopit jejich touhy a úsilí vedoucí k tvorbě jedinečných skladeb plných silných emocí a sebereflexe. Spojuje nás fascinace nad tím, jak dnes díky poměrně snadné přístupnosti pramenů a dobových tisků můžeme nahlížet do minulosti. Čteme kritiky a názory na hudební produkce a kompozice, estetické statě a komentáře ke kulturnímu dění obecně, a tak získáváme vhled do estetiky 18. a 19. století. Když sedíme nad party Mendelssohnových kvartetů, vlastnoručně označenými houslistou Ferdinandem Davidem v době, kdy díla sám s Mendelssohnem hrál, máme pocit, jako bychom se mu dívali přes rameno. Jako bychom se objevili právě ve chvíli, kdy si přehrával part prvních houslí a zaznamenával smyky. Když čteme Zápisky Antonína Rejchy, máme pocit, že své zážitky a komentáře adresoval nejen svým současníkům, ale i nám dnes. Cítíme, že je naší povinností využít empatie a znalostí, které nám umožní zprostředkovat tuto zkušenost dnešnímu publiku, a podělit se o výsledky naší práce.  

___

Ivan Iliev, Veronika Manová - housle

Michal Dušek - viola

Libor Mašek – violoncello

Členové kvarteta se setkali při studiích na Královské konzervatoři v Haagu v Nizozemí a rozhodli se založit takový soubor, který by jim umožnil seznámit publikum s repertoárem klasicismu a raného romantismu, a s tím i s dobovými praktikami a kulturou dané epochy. V této fascinující době, jakou Osvícenství bezesporu je, dochází k převratné změně v nahlížení na svět a v chápání sebe sama. Díky změnám, které se ve společnosti odehrály, vstupuje na kulturní scénu smyčcové kvarteto ve složení, jak ho známe dnes a které se začíná těšit takové oblibě, jako nikdy předtím.

Více na www.reichaquartet.eu